search
about VIET CHUAN,.JSC
GIỚI THIỆU
VỀ SẢN PHẨM

Kinh doanh là một cuộc phiêu lưu không định hạn, và chúng tôi luôn tâm niệm phải đặt ra những đích đến cụ thể mỗi ngày dựa trên định hướng xuyên suốt mà chúng tôi coi là sứ mệnh của mình: “Thay đổi quan điểm khách hàng về chất lượng của hàng “Made in Vietnam” - Trở thành doanh nghiệp mà người lao động tự hào khi được đóng góp công sức phát triển.”

Xem thêm
WHAT MAKE US DIFFERENT

Lean Operation Lean Operation

 Lean Operation

QUALITY POLICY 

Talent People Talent People

 Talent People 

Service beyond expectation Service beyond expectation

 Service beyond expectation 

Customer Satify - Correspon - Perfect Service
INFOMATION

INFO

Company video
OUR SERVICE
MOLD MARKING

MOLD MARKING

MOLD MAKING With over 10 year of experience in Mold sector for Automotive, Printer and Home Appliance, we proind to be evaluated by our customers as a Mold maker with …

PLASTIC INJECTION

PLASTIC INJECTION

PLASTIC INJECTION We understand the production stability depends on 4M. Thanks to Mold we can ensure stable of mold operation. We also apply OEE, POEE to ensure the …

PRINT & ASSEMBLING

PRINT & ASSEMBLING

PRINT & ASSEMBLING Providing customers one stop service is our target. From printing to assembly, we plan to deliver to customers the high quality finished …

MOLD MAKING

With over 10 year of experience in Mold sector for Automotive, Printer and Home Appliance, we proind to be evaluated by our customers as a Mold maker with many innovations to help stabilize-low cost for mass production process

PLASTIC INJECTION

We understand the production stability depends on 4M. Thanks to Mold we can ensure stable of mold operation. We also apply OEE, POEE to ensure the sability of the machine as well as make good planning based on SQCDO and S&OP

PRINT & ASSEMBLING

Providing customers one stop service is our target. From printing to assembly, we plan to deliver to customers the high quality finished products

123,5$/
a nail
OUR PRODUCTS
về chúng tôi

Chúng tôi luôn học hỏi những điểm mạnh của tinh thần, ý chí Nhật Bản và kết hợp với việc quản lý có mục tiêu, định hướng để xây dựng nên một tập thể Kỷ Luật-Sáng Tạo-Cầu Tiến.

Xem thêm

© 2018, Vietchuan.vn