Không có hàng trong giỏ!
Ngôn Ngữ English Tiếng Việt 日本語 (Japanese)

Sản xuất công nghiệp tháng 2 tăng 7.9%

Sản xuất công nghiệp tháng 2 tăng 7.9%

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 2 ước tính tăng 7.9% so với cùng kỳ năm trước và giảm 22.3% so với tháng trước (do tháng 2 năm nay có nhiều ngày nghỉ Tết Nguyên đán).

Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6.6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 8.5%, đóng góp 6.0 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 12.8%, đóng góp 0.9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 9.2%, đóng góp 0.1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 1.7%, làm giảm 0.4 điểm phần trăm mức tăng chung.

Một số ngành có chỉ số sản xuất 2 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: sản xuất kim loại tăng 25%; sản xuất xe có động cơ 15%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 14%; sản xuất và phân phối điện 13%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 12%. Một số ngành giảm như: sản xuất thiết bị điện giảm 1.4%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên 2.5%, là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ngành khai khoáng giảm sút so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 2 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: ô tô tăng 39%; thép thanh, thép góc 28%; ti vi 28%; thép cán 23%; thức ăn cho gia súc 20%;... Một số sản phẩm giảm như: xe máy giảm 0.6%; đường kính 0.9%; điện thoại di động 3.5%; dầu thô khai thác 3.8%...

Bên cạnh đó, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/02/2016 tăng 8.9% so với cùng thời điểm năm 2015. Trong đó, một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm như: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 6.4%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 1.1%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất giảm 1.6%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu giảm 3.7%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 11.2%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 54.5%; sản xuất thuốc lá giảm 64.5%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều mức tăng chung như: sản xuất đồ uống tăng 56%; sản xuất kim loại tăng 35%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 15%.../.

Theo Tổng cục Thống kê Tp Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn 2 tháng đầu năm tăng 8.6% so với cùng kỳ năm 2015.

Tết nguyên đán Bính Thân rơi vào tháng 2 và thời gian nghỉ tương đối dài, do vậy hầu hết các ngành sản xuất công nghiệp chỉ số sản xuất đều giảm so với tháng trước nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 2/2016 giảm 27.2% so với tháng trước tăng 6.1% so với cùng kỳ. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 14.8%, tăng 8.9%; Công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 28.1% và tăng 6.1%; Sản xuất, phân phối điện, khí đốt giảm 9.3% và tăng 6.1%; Cung cấp nước và hoạt động thu gom xử lý rác, nước thải giảm 5.8% và tăng 4.6%.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn 2 tháng đầu năm tăng 8.6% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 0.5%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8.8%; Sản xuất, phân phối điện tăng 5.7%; Cung cấp nước và hoạt động thu gom xử lý rác, nước thải giảm 5.4%. Một số ngành chiếm tỷ trọng lớn có tốc độ tăng khá cao (so với mức tăng bình quân chung) so với cùng kỳ 2015 như: Sản xuất chế biến thực phẩm (tăng 20.4%); Sản xuất trang phục (tăng 36.2); Sản xuất kim loại (tăng 33.1%); Sản xuất giường, tủ, bàn ghế (tăng 199.4%)...

Ngược lại thì chỉ số tiêu thụ sản phẩm ngành công nghiệp chế biến chế tạo tháng 1/2016 giảm 4.2% so với tháng trước và tăng 9.1% so với cùng kỳ. Chỉ số hàng tồn kho sản phẩm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 1/2016 giảm 2.7% so với tháng trước và tăng 9.5% so với cùng kỳ năm trước./.

Theo vietstock.vn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem VIETCHUAN JSC - JSC - FACTORY ở bản đồ lớn hơn

Skype:   vietchuan.quan