Không có hàng trong giỏ!
Ngôn Ngữ English Tiếng Việt 日本語 (Japanese)

Sứ mệnh, tầm nhìn

Sứ Mệnh:

Thay đổi quan điểm khách hàng về chất lượng của hàng “Made in Vietnam”

Trở thành doanh nghiệp mà người lao động tự hào khi được đóng góp công sức phát triển.

 

Tầm nhìn:

Đến 2015 trở thành công ty làm khuôn có tỷ lệ sai hỏng thấp nhất trong toàn ngành.

Tạo thương hiệu về chất lượng để thu hút khách hàng trong khu vực Châu á.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem VIETCHUAN JSC - JSC - FACTORY ở bản đồ lớn hơn

Skype:   vietchuan.quan