Không có hàng trong giỏ!
Ngôn Ngữ English Tiếng Việt 日本語 (Japanese)

Triết lý kinh doanh

1. Việt chuẩn phát triền doanh nghiệp dựa trên 3 yếu tố:

    Doanh nghiệp= Con người + Hệ thống quản lý chất lượng + Năng lực đổi mới.

 

2. Nâng cao chất lượng là biện pháp giảm giá thành tốt nhất

 

3. Tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm thông qua Năng lực đổi mới để thoả mãn yêu cầu ngày một cao từ khách hàng)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem VIETCHUAN JSC - JSC - FACTORY ở bản đồ lớn hơn

Skype:   vietchuan.quan