Jig kiểm tra sản phẩm 02

Nguyên vật liệu: SUS304

Kích thước: 480 x 180 x 150

Máy sử dụng: ....

Jig kiểm tra sản phẩm 01

Nguyên vật liệu: SUS304

Kích thước: 320 x 266 x 131

Máy sử dụng: ....