Khuôn nhựa thiết bị điện tử 01

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 180 x 250 x 255

Máy sử dụng: 50T

Khuôn nhựa thiết bị điện tử 02

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 420 x 420 x 450

Máy sử dụng: Khuôn nhựa thiết bị điện tử 02

Khuôn đúc nhựa tủ lạnh 01

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 360 x 700 x 395

Máy sử dụng: 350T

Khuôn đúc nhựa tủ lạnh 02

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 750 x 450 x 450

Máy sử dụng: 350T

Khuôn nhựa thiết bị vệ sinh 01

Nguyên vật liệu: POM

Kích thước: 260 x 300 x 315

Máy sử dụng: 50T

Khuôn nhựa thiết bị y tế 01

Nguyên vật liệu: PP

Kích thước: 470 x 500 x 335

Máy sử dụng: 180T