Khuôn nhựa - Khuôn máy giặt

Nguyên vật liệu: 111

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: Khuôn nhựa - Khuôn máy giặt

Lid Guide A

Nguyên vật liệu: 111

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: 123

Lid Guide Unit

Nguyên vật liệu: 111

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: 123

Khuôn nhựa xe máy 09

Nguyên vật liệu: POM

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: 123

Khuôn nhựa xe máy 10

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: 850/1050T

Khuôn nhựa xe máy 11

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 560x480x412

Máy sử dụng: 350T

Khuôn nhựa máy in 03

Nguyên vật liệu: PS

Kích thước: 600 x 500 x 480

Máy sử dụng: 150T

Khuôn nhựa máy in 02

Nguyên vật liệu: POM

Kích thước: 250 x 230 x 220

Máy sử dụng: 60T

Khuôn nhựa máy in 01

Nguyên vật liệu: POM

Kích thước: 250 x 250 x 240

Máy sử dụng: 50T

Khuôn nhựa thiết bị điện tử 01

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 180 x 250 x 255

Máy sử dụng: 50T

Khuôn nhựa thiết bị điện tử 02

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 420 x 420 x 450

Máy sử dụng: Khuôn nhựa thiết bị điện tử 02

Khuôn đúc nhựa tủ lạnh 01

Nguyên vật liệu: ABS

Kích thước: 360 x 700 x 395

Máy sử dụng: 350T

Khuôn đúc nhôm áp lực cao 02

Nguyên vật liệu: ADC12

Kích thước: 830 x 080 x 890

Máy sử dụng: 800T

Khuôn đúc nhôm áp lực cao 01

Nguyên vật liệu: ADC12

Kích thước: 800 x 900 x 795

Máy sử dụng: 670T

Khuôn đúc nhôm áp lực cao 03

Nguyên vật liệu: ADC12

Kích thước: 760 x 1080 x 850

Máy sử dụng: 800T

Jig kiểm tra sản phẩm 02

Nguyên vật liệu: SUS304

Kích thước: 480 x 180 x 150

Máy sử dụng: ....

Jig kiểm tra sản phẩm 01

Nguyên vật liệu: SUS304

Kích thước: 320 x 266 x 131

Máy sử dụng: ....