Cách lấy sản phẩm ra khỏi khuôn đúc nhựa trong sản xuất

Cách lấy sản phẩm ra khỏi khuôn đúc nhựa trong sản xuất

Trong mỗi chu trình ép nhựa, nhựa nóng chảy được đổ vào khuôn, sau khi được làm mát và trở nên đông cứng sẽ được lấy ra khỏi khuôn đúc ...